Czym charakteryzują się choroby śródmiąższowe płuc?

Choroby śródmiąższowe płuc na wizualizacji płuc człowieka z bakteriami i wirusami.

Choroby śródmiąższowe płuc dotykają około 1 procenta ludzi na całym świecie. Mogą mieć charakter ostry lub przewlekły i mogą dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci czy rasy. Ich przyczyny są różne, choć większość z nich wynika z reakcji zapalnej na jakiś czynnik wyzwalający, taki jak infekcja lub ekspozycja na czynniki drażniące. W niektórych przypadkach mogą mieć również podłoże genetyczne. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tej złożonej grupie schorzeń.

Co to są śródmiąższowe choroby płuc?

Śródmiąższowe choroby płuc (ILD) to grupa schorzeń, których skutkiem jest bliznowacenie tkanki płucnej i słaby przepływ powietrza. Stan ten występuje w całych płucach, przez co tkanka nie rozszerza się i nie kurczy (tak jak powinna), a wymiana gazowa jest upośledzona. ILDs są również określane jako zwłóknienie płuc, ale termin ten jest mylący, ponieważ nie wszystkie są spowodowane zwłóknieniem. 

Istnieje wiele różnych typów, każdy z nich ma swoje typowe przyczyny i cechy kliniczne. Niektóre z nich są poważniejsze od innych, a niektóre nawet zagrażają życiu. Jednak większość ILD to choroby przewlekłe, więc objawy często są długotrwałe i mogą powodować znaczne upośledzenie

Jakie są cechy chorób śródmiąższowych płuc?

Choroby śródmiąższowe płuc można klasyfikować na wiele sposobów, ale najbardziej powszechny system dzieli je na podgrupy na podstawie cech klinicznych. Głównymi czynnikami w tym systemie są:

  • Rozmieszczenie zwłóknienia tkanki płucnej (bliznowacenie).
  • Zakres uszkodzenia tkanki płucnej, jak duże jest zwłóknienie i jak bardzo tkanka płucna została zniszczona.
  • Rodzaj komórek, które są przede wszystkim dotknięte chorobą – komórki śródmiąższowe, komórki plazmatyczne lub fibroblasty.

Jak poważna jest śródmiąższowa choroba płuc?

Konsekwencje ILD różnią się znacznie w zależności od tego, jaki typ  ktoś ma. Jednak wszystkie  mogą być bardzo poważne, a w niektórych przypadkach nawet zagrażające życiu. Niektóre mają wysoki wskaźnik śmiertelności i są szczególnie poważne, jeśli nie są wcześnie rozpoznane i leczone. W innych przypadkach mogą to być choroby przewlekłe, które trwają przez długi czas, ale nie wymagają pilnego leczenia. Ważne jest, aby być świadomym objawów, tak aby można było uzyskać szybkie leczenie.

Jak leczy się śródmiąższową chorobę płuc?

Leczenie typów ILD będzie prawdopodobnie różne, więc lekarz będzie starał się zidentyfikować typ, a następnie zaleci najlepsze leczenie. Większość ILD są przewlekłe i postępujące, więc leczenie skupia się na utrzymaniu objawów pod kontrolą, zapobieganie pogorszeniu stanu i, czasami, próbuje poprawić tkanki płucnej tak, że leczy. Leczenie ILD jest często długotrwałe i wymaga dużego wsparcia i samodzielnego zarządzania od pacjenta. W niektórych przypadkach celem leczenia jest kontrolowanie objawów, a nie wyleczenie choroby.

Czym różni się ostre śródmiąższowe zapalenie płuc od zwykłego zapalenia płuc?

To jest dobre pytanie. Wiele osób myli ostre śródmiąższowe zapalenie płuc ze zwykłym zapaleniem płuc. Ostre śródmiąższowe zapalenie płuc (AIP) jest rodzajem ILD, natomiast zwykłe zapalenie płuc to infekcja płuc, która może dotknąć każdego, niezależnie od stanu zdrowia. Zwykłe zapalenie płuc jest zwykle spowodowane zakażeniem bakteryjnym, natomiast AIP może mieć podłoże wirusowe lub bakteryjne. Zwykłe zapalenie płuc wiąże się z wyższą śmiertelnością niż AIP, ale oba schorzenia wymagają szybkiego leczenia antybiotykami, aby zapobiec powikłaniom, takim jak rozprzestrzenienie się na resztę organizmu (sepsa).

Share this post

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart