Czy pylice płuc są groźne dla organizmu?

Pani lekarz w okularach sprawdza w badaniach pacjenta, czy nie występuje u niego pylica płuc.

Pylica płuc to stan, w którym dochodzi do pewnego rodzaju zwłóknienia. Jest ona spowodowana nadmiernym narażeniem na działanie szkodliwych substancji. W tym artykule omówimy szczegóły dotyczące pylicy, jej rodzajów i związanych z nią zagrożeń.

Czym są pylice płuc??

Pylica płuc to przewlekła choroba płuc, która jest spowodowana długotrwałym narażeniem na cząstki pyłu w powietrzu. Często spotykana u górników, ponieważ pracownicy są narażeni na krzemionkę. Istnieje 5 głównych typów pylicy: płuco górnika, krzemica, ekspozycja na benzen (rzadko) i gruźlica. Ponadto wyróżnia się również kilka podtypów, które obejmują przewlekłe zapalenie płuc z nadwrażliwości (HP), zapalenie płuc operatora nawilżacza lub rury nawilżającej (HP) i zapalenie płuc operatora kotła gorącej wody (HP).

Jakie są rodzaje pylicy płuc?

Płuca górnika – ten typ jest spowodowany narażeniem na pył, szczególnie pył węglowy. Może to pochodzić z wydobycia, transportu lub obsługi węgla. Może się również rozwinąć w wyniku wdychania pyłu powstałego podczas spalania węgla.

Krzemica – jest spowodowany wdychaniem krzemionki, która jest składnikiem piasku, granitu, niektórych rodzajów gleby, a nawet niektórych rodzajów szkła. Krzemionka jest często spotykana w miejscu pracy podczas niektórych rodzajów wydobycia i produkcji.

Narażenie na benzen (rzadkie) – narażenie na benzen, substancję chemiczną stosowaną w wielu gałęziach przemysłu, od zakładów chemicznych po produkcję gumy i tworzyw sztucznych. Jest on również obecny w benzynie i innych paliwach. 

Gruźlica – spowodowana narażeniem na bakterie wywołujące gruźlicę, która jest infekcją płuc.

Czy pylica płuc jest śmiertelna?

Pylica płuc nie zawsze jest śmiertelna, ale objawy mogą być poważne. Podczas choroby ważne jest, abyś przestrzegał zaleceń lekarza dotyczących leczenia. W niektórych przypadkach może być konieczne przyjmowanie leków, jak również otrzymywanie dodatkowego tlenu. Jeśli choroba nie jest leczona, może spowodować bliznowacenie płuc, co może prowadzić do niewydolności oddechowej. Może to zagrażać życiu. Dodatkowo pylica płuc może powodować inne komplikacje zdrowotne z powodu blizny w płucach. Komplikacje te mogą obejmować zakrzepy krwi, atak serca i udar.

Jakie są objawy pylicy płuc?

Objawy płuc górnika zwykle pojawiają się po 20-40 latach od narażenia na działanie promieniowania. Mogą być zróżnicowane dla każdej osoby, ale obejmują kaszel z krwią, świszczący oddech, ból w klatce piersiowej, zmęczenie oraz palce u rąk i nóg. Jeśli pacjent ma krzemicę, może odczuwać duszność po wykonaniu nawet prostych czynności, takich jak wchodzenie po schodach. Inne objawy mogą obejmować uporczywy kaszel, utratę wagi, zmęczenie i gorączkę. Objawy gruźlicy obejmują kaszel krwią, ból przy oddychaniu, zmęczenie, utratę wagi i gorączkę.

Share this post

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart